Madrugadores

O almorzo precisa aportar a enerxía necesaria para afrontar os requirimentos das actividades diarias dos nenos e nenas. 

Unha opción para un almorzo equilibrado é que posúa un lácteo, hidratos de carbonos e unha peza de froita. Polo que as nenas e nenos poderán escoller:

Que fan os nenos e nenas durante o servizo

Antes e despois de almorzar os nenos e nenas xogan, pintan ou realizan actividades especiais de tempada no propio comedor.

Desde as 8.30 horas, un/ha monitor/a baixa ao patio acristalado onde os nenos de primaria que o desexen poden xogar no patio de columnas cando o tempo é bo. Momentos antes da apertura das cancelas da escola por parte da conserxe, os/as rapaces/as que baixaron aos patios volven ao comedor.

Os nenos e as nenas de infantil e primaria achéganse aos espazos correspondentes de entrada e xa entran cos seus compañeiros e compañeiras.

Horario

A partir das 7.30 horas. Os/As nenos/as pódense incorporar a calquera hora. 

O almorzo sérvese de 8 a 9 horas. Se por algún motivo puntual a nena ou o neno ten que almorzar despois das 9 non hai problema, ningún neno irá sen almorzar por chegar despois das 9, pero compre evitalo polo ben do neno, xa que non lle dará tempo de almorzar tranquilamente e seguir o ritmo dos compañeiros e compañeiras.

De 9 a 9.30 horas os rapaces e rapazas aséanse e prepáranse para as clases.

Inscrición

Se precisas de forma esporádica o servizo de comedor cómpre que avises cun día de antelación. Só en caso de urxencia podes avisar no día.


Prezo

Outros

Os descontos aos irmáns ou ás irmás faráselles só ás familias que non reciben axuda do concello polo servizo.

Importante

Se o/a neno/a xa almorzou na casa debes avisar á persoa coidadora no momento de entrar.

O prezo de madrugadores é o mesmo para todo o alumnado, sen ter en conta a hora de entrada nin se almorzan ou non.

As crianzas de infantil deben traer un mandilón e un cepillo de dentes.

As bolsas co material das actividades extraescolares, con artigos dos aniversarios deben levar o nome e apelidos da crianza, o curso e o grupo ao que pertence.

Calquera recado dirixido ao profesorado déixao ao persoal coidador indicando o nome e apelidos da crianza, o curso e o grupo ao que pertence.

Calquera alerxia ou intolerancia alimentaria debe ser anotada na folla de inscrición, achegando unha copia do informe médico. Xerarase un menú adaptado a cada caso.