Servizos

Unha ANPA é unha asociación de nais, país ou titores legais dos nenos e nenas do colexio creada para atender as necesidades e inquedanzas que non son cubertas polas outras instancias da escola pública (profesores, dirección, Xunta de Galicia, Concello, consello escolar, etc.).

É condición para participar de cada un dos servizos e actividades, ser socio da ANPA, e por iso, de forma automática, co primeiro prazo da actividade cárgase a cota anual da ANPA de 15 euros por unidade familiar así como cinco euros por neno para a contratación dun seguro de accidentes. Esta cota podería modificarse se así se acorda en asemblea. Para inscribirse como socio hai que cubrir o correspondente impreso.

O Regulamento das actividades axustarase á “Carta de dereitos e deberes da ANPA”, dispoñible na nosa web. A inscrición nunha actividade ou servizo supón a alta como socio da ANPA e a aceptación destas normas.

Actividades extraescolares

Madrugadores

Imaxes cedidas por Freepik

Se precisa máis información sobre calquera servizo ofrecido pola nosa ANPA pode ampliala no noso documento TODA A INFORMACIÓN NECESARIA DOS SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

20200727 - TODA A INFORMACIÓN NECESARIA DOS SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.pdf