Servizos

Unha ANPA é unha asociación de nais, país ou titores legais dos nenos e nenas do colexio creada para atender as necesidades e inquedanzas que non son cubertas polas outras instancias da escola pública (profesores, dirección, Xunta de Galicia, Concello, consello escolar, etc.).

Cota da ANPA

A cota anual de socio da ANPA cárgase coa primeira mensualidade dos servizos contratados (arredor de mediados de outubro) e será de 20 euros por unidade familiar. Esta cota podería modificarse se así se acorda en asemblea.

Inscrición na ANPA

Para inscribirse como socio hai que cubrir o correspondente formulario web .

Regulamento da ANPA

O Regulamento das actividades axustarase á “Carta de dereitos e deberes da ANPA”, dispoñible na nosa web. A inscrición nunha actividade ou servizo da ANPA supón a aceptación destas normas.

Servizos da ANPA

Actividades extraescolares

Madrugadores

Imaxes cedidas por Freepik

Prezos dos servizos da ANPA

20200905 - Prezos servizos ANPA 2022-23.pdf

Información xeral respecto dos programas de madrugadores, merenda, comedor e muda

Os devanditos servizos teñen o seu inicio para os nenos e as nenas de 3 anos cando estes comezan as clases toda a mañá, coincidindo co fin do período de adaptación.

Todos os de usuarios/as dos servizos do ciclo de infantil deben de traer un mandilón e cepillo de dentes para os servizos de madrugadores e comedor.

No servizo de madrugadores, calquera recado que haxa para o profesorado deixase aos/ás coidadores/as por escrito, nomeando a quen vai dirixido e de que neno ou nena é, ao igual que as bolsas de material, aniversarios, actividades extraescolares todo co nome do/a neno/a e curso e grupo.

Calquera alerxia ou intolerancia alimentaria debe ser anotada na folla de inscrición, achegando unha copia do informe médico. Adaptarase o menú a cada caso particular.