Actividades Extraescolares

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

CURSO 23/24

Benqueridas familias do CEIP López Ferreiro,


No PDF que atoparedes máis abaixo podedes consultar a información sobre as actividades extraescolares para o curso 2023/24. A data de inicio de todas as actividades será a primeira semana de outubro, e iniciamos esta primeira semana de setembro a inscrición nas actividades extraescolares. Só se farán actividades cun número suficiente de inscricións. Ao longo do mes de setembro informarase ás familias do comezo ou non das actividades así como das clases de proba de algunhas actividades polas canles habituais (email, Telegram).


A participación nas actividades será por orde de inscrición, podendo quedar en listaxe de agarda se hai máis inscricións nas actividades que prazas dispoñibles. Neste caso priorizaremos ás familias socias da ANPA.


As familias que solicitachedes bolsa do concello para actividades extraescolares, tedes que indicalo no momento de facer a inscrición.


Engadimos a maiores das dezaseis actividades propostas en xuño unha nova, TAMBORIL, que se levará a cabo se hai alumnado suficiente interesado. 


Para consultas máis detalladas sobre cada unha das actividades, tedes os datos de contacto d@s organizador@s e / ou profesor@s dentro da descrición de cada actividade. E coma sempre, quedamos á vosa disposición no correo electrónico anpa.lopez.ferreiro@gmail.com


IMPORTANTE: Calquera conduta contraria ás normas de convivencia do CEIP de Prácticas López Ferreiro que se produza durante o desenvolvemento de calquera das actividades extraescolares será comunicada pola persoa responsable da actividade á presidencia da ANPA (como entidade organizadora) e á dirección do centro educativo, e aplicaranse as medidas correctoras segundo o establecido no Plan de convivencia do CEIP de Prácticas López Ferreiro, e máis especificamente de acordo ao recollido no NOF (Normas de Organización e funcionamento) do devandito centro. Do mesmo xeito, calquera desperfecto que nos sexa comunicado pola persoa responsable da actividade, deberá ser restituído pola familia responsable da ou do menor que ocasionara o dano.
Curso 2023-24

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ANPA López Ferreiro CURSO 23/24 31.08.23