Actividades Extraescolares

VOLTAMOS ADIAR O COMEZO DAS ACTIVIDADES

* As actividades que se densenvolven dentro do centro (excepto a Ludoteca, que si funciona) todavía non teñen o visto e prace do equipo COVID, non porque non se traballara nos protocolos por ningunha das partes, se non porque os protocolos todavía non cumpren con todos os requisitos que se esixen por parte das autoridades e seguimos mellorándoos.

* As actividades que se desenvolven non Pavillón Lorenzo de la Torre aínda non teñen permiso do Concello para poder empezar.

Polo tanto adíase o comezo das actividades extraescolares pero xa non imos dar unha data concreta, porque nos tememos que vai ser un proceso gradual (en función do que se aprobe e do que non).

Seguiremos informando de como evoluciona o proceso e se vos comunicarán as datas de comezo das actividades extraescolares no seu momento.

Desculpade as molestias e recibide un saúdo cordial.

INFORMACIÓN XERAL

Unha ANPA é unha asociación de nais, país ou titores legais dos nenos e nenas do colexio creada para atender as necesidades e inquedanzas que non son cubertas polas outras instancias da escola pública (profesores, dirección, Xunta de Galicia, Concello, consello escolar, etc.).

É condición para participar de cada un dos servizos e actividades, ser socio da ANPA, e por iso, de forma automática, co primeiro prazo da actividade cárgase a cota anual da ANPA de 15 euros por unidade familiar así como cinco euros por neno para a contratación dun seguro de accidentes. Esta cota podería modificarse se así se acorda en asemblea. Para inscribirse como socio hai que cubrir o correspondente impreso.

O Regulamento das actividades axustarase á “Carta de dereitos e deberes da ANPA”, dispoñible na nosa web. A inscrición nunha actividade supón a aceptación desas normas.

Prazo de reserva. O prazo de finalización para inscribirse en calquera das actividades remata o 9 de setembro de 2020 ampliámolo ata o mércores 16 de setembro ás 23:59.

Listas de inscrición. Serán publicadas como moi tarde no seguinte fin de semana de setembro, e o primeiro día lectivo de outubro darán comezo as actividades nas instalacións habilitadas ao efecto.

Comezo das actividades. Ofrecéselles aos pais a posibilidade de comezar as actividades a partires do comezo de curso, en setembro, suxeito a que os grupos que se formen sexan viables e a dispoñibilidade de pavillóns cedidos polo concello no caso de que así se precise. Solicitar o inicio da actividade en setembro non outorga mais dereitos a praza que facelo en outubro.

Os pais que queiran comezar as actividades en setembro deberan facelo constar na solicitude, no lugar correspondente, ou comunicalo ao responsable da actividade se pensan continuar o ano seguinte. O custo desta quincena será a metade do custo dun mes normal. As actividades de xadrez e natación comezarán en outubro.

Remate das actividades. As actividades rematarán co curso escolar para facilitar a conciliación familiar.

As actividades darán comezo en Outubro, ata entón as condicións e horarios das actividades poden variar porque aínda estamos pechando os detalles concretos en función da normativa de adaptación ao COVID 19.

Baile galego

Claudia Fidalgo - claudia_pfidalgo@hotmail.com / Telf. 657 542 819

Horario:

 • Mércores (Infantil), de 16 a 17, no Ximnasio.

 • Xoves (Primaria), de 16 a 17, no Ximnasio.

O prezo da actividade é de 17 euros ao mes e impartirase no ximnasio.


BaileGalego_Plan de adecuación da actividade extraescolar de música e baile tradicional galego para o curso 2020.pdf

Ballet

Beatriz Viñal - beatriz.vinal@gmail.com / Telf. 678 893 264

O custo da actividade é de 140 euros ano (outubro-xuño) e 8 euros 1ª quincena setembro.

Horarios (1 día á semana unha hora e media):

 • Primaria, 1º, 2º e 3º - Luns, de 17:00-18:30, no Patio de cristal

 • Infantil, 4 e 5 anos - Martes, de 16:30-18:00, no Ximnasio

 • Primaria, 4º, 5º e 6º - Mércores, de 17:00-18:30, no Patio de cristal

Ballet-Plan de adecuación actividade de Danza-Beatriz Viñal.pdf

Baloncesto

Kiko Mosteiro (FEDESA) - fundacion_fedesa@yahoo.com / Telf. 603 744 935

Actividade reservada para nenos e nenas de primaria.

Horario (dividida en 2 grupos):

 • 3º-4º primaria - Martes e Xoves, de 16:15-17:15, no Pavillón Lorenzo Latorre.

 • 5º-6º primaria - Martes e Xoves, de 17:15-18:30, no Pavillón Lorenzo Latorre.

O custo da actividade é de 144 euros ano (outubro-xuño) e 8 euros a maiores para a 1ª quincena setembro.

Esporti - Actividade cancelada

Juan Jesús Fernández - esporti@gmail.com

Imparte: Jose Alberto Escudero

Tratase dunha actividade de iniciación ao deporte cunha metodoloxía participativa, non violenta, non competitiva e inclusiva. Esta indicado para o inicio o deporte de todas as idades favorecendo a non especialización deportiva desde idades moi temperás. Consiste en practicar diversas modalidades deportivas adaptadas á idade que favorezan a práctica do exercicio físico e a aprendizaxe da convivencia.

O custo da actividade é de 145 euros ano (outubro-xuño) e 8 euros 1ª quincena setembro.

Horario:

 • Infantil - Luns e mércores, de 16:15-17:05, no Pavillón Lorenzo Latorre.

 • Primaria - Luns e mércores, de 17:05-18:00, no Pavillón Lorenzo Latorre.

Fútbol sala

Diverpan (Juanjo) - Telf. 600 216 836

En función da demanda poderían organizarse quendas por idades.

Só para alumnos de Primaria.

O custo da actividade é de 145 euros ano (outubro-xuño) e 8 euros 1ª quincena de setembro.

Horario:

 • Infantil - Luns e mércores, de 16:15-17:05, no Pavillón Lorenzo Latorre.

 • Primaria - Luns e mércores, de 17:05-18:00, no Pavillón Lorenzo Latorre.

Guitarra

Xavier Mugardos - xavier.mugardos@hotmail.com / Telf. 722142364

Esta actividade está restrinxida a alumnos de primaria.

En función da demanda organizaríanse quendas.

O custo da actividade dependerá do tamaño do grupo que será reducido (áximo 4 alumnos) e cun prezo orientativo de 35 euros. O custo da actividade na segunda quincena de setembro sería a metade.

Horarios:

 • Pequenos - Mércores ou Xoves, de 16:00-17:00

 • Maiores - Mércores ou Xoves, de 17:00-18:00

Hockey patíns

Juanjo - Telf. 600 216 836

Impartida por: Monitores do Clube Diverpatín Berenguela.

Pódese ir calquera día e horario nos que se imparte a actividade incluso todos.

O custo da actividade é de 55 euros ao ano (outubro-xuño) e 8 euros a 1º quincena setembro.

Horarios:

 • Luns: 16:15-17:15 Pavillón Vite ou 18:00-19:00 Pavillón Seminario (Belvís)

 • Martes: 18:00-19:00 Pavillón Col. Juniors (Roxos)

 • Mércores: 16:15-17:15 Pavillón Vite ou 18:40-20:00 Pavillón Seminario (Belvís)

 • Xoves: 16:00-17:00 Pavillón Xelmirez I ou 18:00-19:00 Pavillón Col. Juniors (Roxos)

 • Venres: 16:00-17:00 Pavillón Xelmirez I ou 18:40-20:00 Pavillón Seminario (Belvís)

Inglés (KITH English & Activities)

Marianella - Telfs. 986484205, 986480929, 609544848

Impartida por KITH ENGLISH & ACTIVITIES.

Clases de Inglés a impartir dúas veces a semana, abranguendo ¾ de hora cada clase (o que fai un total de 6 horas o mes).

Remiten toda a información e formulario de inscrición por e-mail.

Para o curso 2020/2021 a cota será de 28 euros/mes. Neste custo vai incluído o aluguer da aula que a empresa ten que abonar a escola (10% da cota mensual).

Horarios:

 • Grupo A: Luns e mércores, de 16:00-16:45

 • Grupo B: Martes e xoves, de 16:00-16:45

 • Grupo C: Luns e mércores, de 16:50-17:35

 • Grupo D: Martes e xoves, de 16:50-17:35

Ingles-LF_Plan de adecuacion da actividade extraescolar de ingles.docx

Judo

Javier Rial - Telf. 615 093 734

O custo da actividade é de 144 euros ano (outubro-xuño) e 8 euros a 1ª quincena setembro. O cobro desta actividade realizase directamente pola empresa prestataria do servizo. Tratase dunha actividade suxeita a licencia federativa.

Horarios:

 • De infantil a 3º primaria: Martes e xoves, de 17:00-18:00, no Pavillón acristalado

 • De a 6º primaria: Martes e xoves, de 18:00-19:00, no Pavillón acristalado

Judo-PROTOCOLO FGJUDO FISICOVID19_firmado.pdf

Natación (USC) - Actividade cancelada

Anxo Rial (coordinador) - Telf. 600 942 439

A actividade é de 1 día á semana na Piscina universitaria da USC, no Campus Sur.

Destinada a nenos de mínimo 6 anos cumpridos no inicio do curso (Normativa da Piscina) e deben ser, ademais, autónomos para cambiarse e non entorpecer aos demais usuarios

Para o curso 2020/21 a cota será de 54 euros/cuadrimestre máis 4 euros (a principio do curso) polo “cartón deportivo”, con cobro cuadrimestral a finais de outubro e xaneiro.

Ademais do formulario de inscrición da ANPA é necesario cubrir os datos NA WEB DA UNIVERSIDADE SEGUNDO A INSTRUCCIÓNS QUE SE DARÁN (IMPORTANTE CUBRIR OS DOUS) e que se achegará ás familias en setembro.

Horarios (elíxese 1 día dos seguintes):

 • Luns, martes ou xoves, de 17:15-18:00, na Piscina Universitaria da USC, no Campus Vida.

Patinaxe artístico

Juanjo - Telf. 600 216 836

Impartida por: Monitores do Clube Diverpatín Berenguela.

Haberá dous grupos con dúas horas á semana de actividade. Pódese elixir dous días dos tres ofertados en cada grupo. Os sábados hai unha hora de actividade que é optativa de 13-14 horas no pavillón de Vite.

O custo da actividade é de 145 euros ano (outubro-xuño) e 8 euros 1º quincena setembro.

Horarios (elexindo 2 días):

 • Infantil e 1º Primaria - Luns e mércores, de 16:00-17:00, no Pavillón Xelmirez I

 • De 2º a 6º Primaria - Luns e mércores, de 17:00-18:00, no Pavillón Xelmirez I

 • Todos os cursos - Luns, mércores (e 16:30-17:30, no Pavillón Vite) ou xoves (de 17:40-18:40, no Pavillón Seminario - Belvís)

 • Iniciación-medio - Luns e mércores, de 18:00-19:00, no Pavillón Vite

 • Avanzado - Martes e xoves, de 18:00-19:00, no Pavillón Vite

Robótica

Jorge Penabad - galicia@rockbotic.com / Telf. 698 126 840

Actividade impartida pola empresa ROCKBOTICS.

A actividade estará restrinxida a alumnos de primaria.

O custo da actividade será de 22 euros mes para unha hora a semana no caso de que os alumnos aporten o ordenador e 29 se a empresa pon os equipos (1 ordenador para dous nenos). O custo da actividade na segunda quincena de setembro sería a metade do prezo normal.

En función da demanda organizaríanse quendas no mesmo horario proposto ou en horas posteriores. Os inscritos deben encher o formulario da empresa que estará dispoñible na web.

Este ano como novidade ofrecerase unha modalidade de formación en liña a un prezo reducido para todos os alumnos do CEIP López Ferreiro.

Horarios:

 • Maiores, de 16:00 a 17:00

 • Iniciación, de 17:00 a 18:00

Rockbotic_Protocolo COVID-19 en robótica CEIP López Ferreiro.pdf

Xadrez - Actividade cancelada

Fernando Sanchez (do clube Algalia) - popando@gmail.com / Telf. 669 505 012

As clases se estruturan en dous niveis aínda que dependendo do número de usuarios poderían suprimirse algunhas clases e xuntar nun so horario algunha delas.

O prezo da actividade será de 90 euros/ano por unha hora de clase e 180 euros/ano por dúas horas de clase semanais ao ano. As actividades comezan en outubro.

O cobro desta actividade realizase directamente pola empresa prestataria do servizo.

Horarios:

 • Martes e/ou Xoves, de 16:00-17:00, no comedor.

Se precisa máis información sobre as actividades extraescolares pode ampliala no noso documento TODA A INFORMACIÓN NECESARIA DOS SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

20200727 - TODA A INFORMACIÓN NECESARIA DOS SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.pdf