Actividades Extraescolares

Unha ANPA é unha asociación de nais, país ou titores legais dos nenos e nenas do colexio creada para atender as necesidades e inquedanzas que non son cubertas polas outras instancias da escola pública (profesores, dirección, Xunta de Galicia, Concello, consello escolar, etc.).

A ANPA organiza estas actividades para facilitar a conciliación das familias polo que agradeceriamos a vosa inscripción como socias da ANPA (lembramos que son só 15€ ao ano e a nós axúdanos a seguir traballando). En todo caso, ás familias non socias, co primeiro prazo das actividades cárgaranse cinco euros por neno ou nena (só unha vez como usuario das actividades, non por cada actividade) para a contratación dun seguro de accidentes que cubre a todos os nosos socios. Esta cota podería modificarse se así se acorda en asemblea. Para inscribirse como socio hai que encher o correspondente formulario.

O Regulamento das actividades axustarase á “Carta de dereitos e deberes da ANPA”, dispoñible na nosa web. A inscrición nunha actividade supón a aceptación desas normas.

Remate das actividades. As actividades rematarán co curso escolar para facilitar a conciliación familiar.

Moi importante

 • Só se farán actividades cun número suficiente de inscricións. Informarase ás familias do comezo ou non das actividades.

 • Calquera dúbida sobre o desenvolvemento das actividades tratarase directamente coa empresa organizadora da mesma, da que tedes os datos de contacto na descrición da actividade.

 • Se hai máis inscricións nas actividades que prazas dispoñibles, priorizaremos ás familias socias da ANPA.

 • Calquera conduta contraria ás normas de convivencia do CEIP de Prácticas López Ferreiro que se produza durante o desenvolvemento de calquera das actividades extraescolares será comunicada pola persoa responsable da actividade á presidencia da ANPA (como entidade organizadora) e á dirección do centro educativo, e aplicaranse as medidas correctoras segundo o establecido no Plan de convivencia do CEIP de Prácticas López Ferreiro, e mais especificamente de acordo ao recollido no NOF (Normas de Organización e funcionamento) do devandito centro.Do mesmo xeito, calquera desperfecto deberá ser comunicado pola persoa responsable da actividade, e ser restituído pola familia responsable da ou do menor que ocasionara o dano.

Curso 2022-23

PLANIFICACIÓN EXTRAESCOLARES CURSO 22/23

Curso 2021-22

Atletismo

Diverpan (Juanjo) - Telf. 600 216 836

Horario: Venres, de 17:00 a 18:00

Lugar: Pistas do recreo de primaria (cando chova, trasladarase ao patio de columnas)

Prezo: 17 euros / mes.

curso 2021-22

Baile galego

Claudia Fidalgo - clau.pfidalgo@gmail.com / Telf. 657 542 819

Horario:

 • Infantil: venres, 16:00 - 16:50

 • Primaria: venres, 17:00 - 18:50

Prezo: 17 euros ao mes (pago trimestral)

Lugar: Aula psicomotricidade, no patio de columnas

Grupos de máximo 10.


 • curso 2021-22

Ballet - Danza

Bea Viñal - beatriz.vinal@gmail.com / Telf. 678 893 264

Horario:

 • Infantil: luns, de 16:00 a 16:50 (aula psicomotricidade)

 • 1º, 2º e 3º de Primaria: luns de 17:00 a 18:30 (Patio acristalado)

 • 4º, 5º e 6º de Primaria: mércores, 17:00 a 18:30 (Patio acristalado)

Prezo: Os prazos límite e as cotas son as seguintes:

 • Ata finais de OUTUBRO: 1º ingreso de 76€ (Primaria) ou 68€ (Infantil) Mensualidades de novembro a febreiro.

 • Ata finais de XANEIRO: 2º ingreso de 76€ (Primaria) ou 68€ (Infantil) Mensualidades de febreiro a xuño.

 • Importe íntegro do curso ao longo de Novembro: 152€ Primaria (19€/mes) ou 136€ Infantil (17€/mes)

 • curso 2021-22

Baloncesto

Diverpan (Juanjo) - Telf. 600 216 836

Horario: Martes e xoves: de 16:30 a 17:30

Lugar: Polideportivo Lorenzo de la Torre

Prezo: 17 euros / mes.

Grupo mínimo: 8

 • curso 2021-22

Fútbol sala

Diverpan (Juanjo) - Telf. 600 216 836

Horario: Luns e mércores, de 16:15 a 17:15.

Lugar: Polideportivo Lorenzo de la Torre

Prezo: 17 euros / mes.

Grupo mínimo: 8

curso 2021-22

Guitarra

Xavier Mugardos - xavier.mugardos@hotmail.com / Telf. 722142364

Esta actividade está restrinxida a alumnos de primaria.

En función da demanda organizaríanse quendas.

Prezo orientativo: de 35 euros / mes.

Horarios:

 • Xoves, de 17:00 a 17:50.

 • Xoves, de 18:00 a 18:50.

 • curso 2021-22

Hockey patíns

Juanjo - Telf. 600 216 836

Impartida por: Monitores do Clube Diverpatín Berenguela.

Pódese ir calquera día e horario nos que se imparte a actividade incluso todos.

Se xurden problemas de conciliación ou de transporte ao lugar de impartición da actividade, falade con Juanjo.

Prezo:

Pago único de 55€ (Ficha federativa e seguro incluído) - 1º ano

55€ (Ficha federativa e seguro incluído) + 17€ mes 1 día semana 2º ano e sucesivos

55€ (Ficha federativa e seguro incluído) + 35€ mes, mais de 1 día semana

Horarios:

 • Luns, de 16:15 a 17:30, Pavillón polideportivo de Vite (Infantil, 1º e 2º Primaria)

 • Luns, de 18:00 a 19:15, Pavillón polideportivo de Vite (3º, 4º, 5º e 6º Primaria)

 • Martes, de 17:30 a 19:00, Pavillón Colexio Juniors (Roxos) (Infantil e Primaria)

 • Mércores, de 17:30 a 18:30, Pavillón Seminario (Belvís) (Infantil, 1º e 2º Primaria)

 • Mércores, de 18:30 a 20:00, Pavillón Seminario (Belvís) (3º, 4º, 5º e 6º Primaria)

 • Jueves, de 17:30 a 19:00, Pavillón Colexio Juniors (Roxos) (Infantil e Primaria)

 • Venres, de 16:30 a 18:00, Pavillón Colexio Juniors (Roxos) (Infantil, 1º e 2º Primaria)

 • Venres, de 19:30 a 20:30, Pavillón Seminario (Belvís) (3º, 4º, 5º e 6º Primaria)

 • curso 2021-22

Inglés (KITH English & Activities)

Marianella - Telfs. 986484205 y 609544848

Impartida por KITH ENGLISH & ACTIVITIES.

Clases de Inglés a impartir dúas veces a semana, abranguendo ¾ de hora cada clase (o que fai un total de 6 horas o mes).

Remiten toda a información e formulario de inscrición por e-mail.

Prezo: 29 euros/mes.

Lugar: Comedor (infantil e primaria no mesmo horario, pero sen compartir espazo).

Horarios:

 • Luns e mércores, de 17:00 a 17:45

  • Grupo 1: Educación infantil.

  • Grupo 1: Educación primaria.

 • Martes e xoves de 17:00 a 17:45

  • Grupo 2: Educación infantil.

  • Grupo 2: Educación primaria.

Información actualizada 17/10

 • Protocolo aprobado pendente de algunha corrección menor

Judo

Javier Rial - Telf. 615 093 734

Horario: Martes e xoves

 • Primaria (patio acristalado)

  • Grupo 1: de 17:00 a 17:45

  • Grupo 2: de 18:00 a 18.45

 • Infantil (aula psicomotricidade)

  • de 16:00 a 17:00

Prezo: 19 € / mes = 171 € /año

Información actualizada 17/10

 • Protocolo aprobado pendente de algunha corrección menor

Patinaxe artístico

Juanjo - Telf. 600 216 836

Impartida por: Monitores do Clube Diverpatín Berenguela.

Prezo: Ficha federativa 55€ (ano 2021) e 17€/mes.

Horarios:

 • Iniciación: Luns e mércores, de 18:00 a 19:00

 • Competición: Martes e xoves, de 18:00 a 19:00

Lugar: Pavillón do Colexio de Vite

Información actualizada 17/10

 • Protocolo pendente

Pandeireta e canto

Jara Ortiz - jaraortiz@hotmail.com / Telf. 659 308 606

Horario:

Martes, de 17:00 a 18:00

Lugar: Patio de columnas

Prezo: 18 euros / mes.

Grupo mínimo: 6

Grupo máximo: 15

Información actualizada 17/10

 • Protocolo pendente

 • Non se imparte por falta de inscritos

Robótica

Jorge Penabad - galicia@rockbotic.com / Telf. 698 126 840

Actividade impartida pola empresa ROCKBOTICS.

A actividade estará restrinxida a alumnos de primaria.

O custo da actividade será:

 • 22 €/ mes para unha hora a semana no caso de que os alumnos aporten o ordenador ou

 • 29 €/mes se a empresa pon os equipos.

En función da demanda organizaríanse quendas no mesmo horario proposto ou en horas posteriores. Os inscritos deben encher o formulario da empresa que estará dispoñible na web:

Ofrecerase unha modalidade de formación en liña a un prezo reducido para todos os alumnos do CEIP López Ferreiro.

Horarios:

 • PRIMARIA: Venres, de 17:00 a 18:00

Información actualizada 17/10

 • Protocolo aprobado

 • Non se imparte por falta de inscritos

Se precisa máis información sobre as actividades extraescolares pode ampliala no noso documento TODA A INFORMACIÓN NECESARIA DOS SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

Todavía non actualizado para este curso