Actividades Extraescolares

Unha ANPA é unha asociación de nais, país ou titores legais dos nenos e nenas do colexio creada para atender as necesidades e inquedanzas que non son cubertas polas outras instancias da escola pública (profesores, dirección, Xunta de Galicia, Concello, consello escolar, etc.).

É condición para participar de cada un dos servizos e actividades, ser socio da ANPA, e por iso, de forma automática, co primeiro prazo da actividade cárgase a cota anual da ANPA de 15 euros por unidade familiar así como cinco euros por neno para a contratación dun seguro de accidentes. Esta cota podería modificarse se así se acorda en asemblea. Para inscribirse como socio hai que cubrir o correspondente impreso.

O Regulamento das actividades axustarase á “Carta de dereitos e deberes da ANPA”, dispoñible na nosa web. A inscrición nunha actividade supón a aceptación desas normas.

Remate das actividades. As actividades rematarán co curso escolar para facilitar a conciliación familiar.

Moi importante:

 • O comezo das actividades será o día 19 de abril.

 • Só comezarán actividades cos protocolos aprobados. Estes serán publicados ao lado da actividade a medida que se aproben por parte do equipo COVID do colexio.

 • Só se farán actividades cun número suficiente de inscricións. Antes do 19 informarase ás familias do comezo ou non das actividades.

 • Calquera dúbida sobre o desenvolvemento das actividades tratarase directamente coa empresa organizadora da mesma, da que tedes os datos de contacto na descrición da actividade.

Baloncesto cambia de responsable dada a imposibilidade de comunicarnos cos que a levaban o curso pasado. Ballet, Esporti e Xadrez quedan adiadas ao curso próximo.

Robótica

Jorge Penabad - galicia@rockbotic.com / Telf. 698 126 840

Actividade impartida pola empresa ROCKBOTICS.

A actividade estará restrinxida a alumnos de primaria.

O custo da actividade será:

 • 22 euros mes para unha hora a semana no caso de que os alumnos aporten o ordenador ou

 • 29 se a empresa pon os equipos.

En función da demanda organizaríanse quendas no mesmo horario proposto ou en horas posteriores. Os inscritos deben encher o formulario da empresa que estará dispoñible na web:

Este ano como novidade ofrecerase unha modalidade de formación en liña a un prezo reducido para todos os alumnos do CEIP López Ferreiro.

Horarios:

 • 1º e 2º de Primaria: Venres de 17:00 a 17:50.

 • 3º a 6º de Primaria: Venres de 18:00 a 18:50

 • PRIMARIA: Venres, de 17:00 a 18:00

COMEZA O 23 DE ABRIL

Robótica_20201210__Plan de adecuación da actividade extraescolar de Robótica.pdf

Baile galego

Claudia Fidalgo - claudia_pfidalgo@hotmail.com / Telf. 657 542 819

Horario:

 • INFANTIL: Venres de 16 as 16:50.

 • PRIMARIA: Luns de 18:10 as 19:00 ou Venres de 17 as 17:50 (segundo o número de inscricións).

Prezo: 17 euros ao mes e impartirase no patio acristalado.

Lugar: Patio acristalado.

As clases pasan a ser de 50 minutos.


BaileGalego_20210413_Actualizado 5_Plan de adecuación da actividade extraescolar de música e baile tradicional galego para o curso 2021.pdf

Baloncesto

Diverpan (Juanjo) - Telf. 600 216 836

Actividade reservada para nenos e nenas de primaria.

Horario: Martes e xoves, de 17:00 a 18:00.

Lugar: Pistas do recreo de primaria (se chove trasladarase ao patio de columnas).

Prezo: 17 euros / mes.

FutbolS_Baloncesto_Atlet_20210519.pdf

Fútbol sala

Diverpan (Juanjo) - Telf. 600 216 836

Horario: Luns e mércores, de 17:00 a 18:00.

Lugar: Pistas do recreo de primaria (se chove trasladarase ao patio de columnas).

Prezo: 17 euros / mes.

FutbolS_Baloncesto_Atlet_20210519.pdf

Hockey patíns

Juanjo - Telf. 600 216 836

Impartida por: Monitores do Clube Diverpatín Berenguela.

Pódese ir calquera día e horario nos que se imparte a actividade incluso todos.

Prezo: Pago único de 55€ (Ficha federativa e seguro incluído).

Horarios:

 • Luns, 16:15-17:15 Pavillón Vite.

 • Luns, 18:00-19:00 Pavillón Seminario (Belvís) ou Pavillón Vite.

 • Martes e xoves, 17:00-19:00 Pavillón Col. Juniors (Roxos).

 • Mércores e venres, 17:30-19:00 Pavillón Seminario (Belvís).

 • Mércores e venres, 18:30-20:00 Pavillón Seminario (Belvís).

Esta actividade desenvólvese fora do recinto do noso colexio polo que non está suxeita aos seus protocolos COVID, pero si aos do Concello. Para aclarar calquera dúbida ao respecto comuníquese coa coordinación da actividade.


Patinaxe artístico

Juanjo - Telf. 600 216 836

Impartida por: Monitores do Clube Diverpatín Berenguela.

Prezo: Ficha federativa 55€ (ano 2021) e 17€/mes.

Horarios: Luns e mércores, de 18:00 a 19:00

Lugar: Pavillón de Vite.

Esta actividade desenvólvese fora do recinto do noso colexio polo que non está suxeita aos seus protocolos COVID, pero si aos do Concello. Para aclarar calquera dúbida ao respecto comuníquese coa coordinación da actividade.

Atletismo

Diverpan (Juanjo) - Telf. 600 216 836

Pendente de aprobar protocolos, só se iniciará unha vez aprobados os protocolos por parte do equipo COVID do centro.

Horario: Martes e venres, de 17:00 a 18:00

Lugar: Pistas do recreo de primaria (cando chova, trasladarase ao patio de columnas)

Prezo: 17 euros / mes.

NON SE DESENVOLVERÁ ESTE CURSO

Guitarra

Xavier Mugardos - xavier.mugardos@hotmail.com / Telf. 722142364

Esta actividade está restrinxida a alumnos de primaria.

En función da demanda organizaríanse quendas.

Prezo orientativo: de 35 euros / mes.

Horarios:

 • Continuación - Xoves, de 16:00 a 16:50.

 • Iniciación - Xoves, de 17:00 a 17:50.

NON SE DESENVOLVERÁ ESTE CURSO

Judo

Javier Rial - Telf. 615 093 734

O custo da actividade é de 144 euros ano (outubro-xuño) e 8 euros a 1ª quincena setembro. O cobro desta actividade realizase directamente pola empresa prestataria do servizo. Tratase dunha actividade suxeita a licencia federativa.

Horario: Martes e xoves, de 18:15 a 19.00, no Pavillón acristalado

NON SE DESENVOLVERÁ ESTE CURSO

Inglés (KITH English & Activities)

Marianella - Telfs. 986484205, 986480929, 609544848

Impartida por KITH ENGLISH & ACTIVITIES.

Clases de Inglés a impartir dúas veces a semana, abranguendo ¾ de hora cada clase (o que fai un total de 6 horas o mes).

Remiten toda a información e formulario de inscrición por e-mail.

Prezo: 28 euros/mes. Neste custo vai incluído o aluguer da aula que a empresa ten que abonar a escola (10% da cota mensual).

Horarios:

 • Luns e mércores, de 17:00 a 17:45 - Educación infantil.

 • Martes e xoves de 17:00 a 17:45 - Educación primaria.

NON SE DESENVOLVERÁ ESTE CURSO

Se precisa máis información sobre as actividades extraescolares pode ampliala no noso documento TODA A INFORMACIÓN NECESARIA DOS SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

20200727 - TODA A INFORMACIÓN NECESARIA DOS SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.pdf