Normativa

Carta de dereitos e deberes da ANPA

A inscrición nunha actividade ou servizo da ANPA supón a aceptación destas normas.

Leer máis

Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos

Leer máis