Eleccións

Eleccións á Xunta directiva 2022

Calendario

Candidaturas

Inés Pascual Roy

Candidatura 2

Candidatura3

Candidatura 4

Candidatura 5

Candidatura 6

Candidatura 7

Candidatura 8